ALGEMENE VOORWAARDEN – SoDa Fashion

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, SoDa Fashion, met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via: info@sodafashion.nl. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1. Definitie
1.1: SoDa Fashion, is een online winkel met sieraden en modeaccessoires welke via www.sodafashion.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.sodafashion.nl, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2: Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1: Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door SoDa Fashion. SoDa Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit zonder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Artikelen
4.1: De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. De kleur van de geleverde artikelen zou licht kunnen afwijken.
4.2: Er is van sommige artikelen maar 1 op voorraad. Het artikel kan al zijn verkocht, zonder dat dit op de site zichtbaar is. Hierover ontvangt u per e-mail bericht.

Artikel 5. Prijzen
5.1: De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s. Administratieve kosten zijn, tenzij anders vermeld, bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor bestellingen uit het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.
5.2: Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
5.3: SoDa Fashion kan niet verantwoordelijk gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen
6.1: Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail.
6.2: Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
6.3: Is de betaling niet ontvangen binnen 7 dagen na orderdatum, dan gaat het bestelde artikel weer in de verkoop.

Artikel 7. Levering
7.1: SoDa Fashion streeft ernaar om bestellingen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is SoDa Fashion echter niet verplicht.
7.2: De uiterste verzendtermijn is 7 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover vertraging niet aan SoDa Fashion kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending per e-mail aan u bevestigd.
7.3: Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht.
7.4: Adressering gaat op basis van de door klant ingevoerde gegevens. Controleer dus goed de door u ingevoerde gegevens. Indien de gegevens door u niet juist zijn ingegeven is SoDa Fashion niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen.
7.5: Verzending gaat via PostNL. Bij versturen via pakketpost ontvangt u het track&trace nummer, waarmee u uw pakket kunt volgen. U kunt als verzendmethode kiezen voor verzenden met track & trace of via aangetekende post.
7.6: SoDa Fashion is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte brievenbuspost.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan SoDa Fashion verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Ruilen of retourneren
9.1: Het ruilen van oorbellen is om hygiënische redenen niet mogelijk.
9.2: Voor retourneren gelden de volgende voorwaarden:
a. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om aan te geven dat u uw bestelling wilt retourneren. Hierna heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling terug te sturen.
b. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht kaartje en indien verpakt, in de originele ongeopende verpakking te zitten.
c. Indien u goederen wilt retourneren, dient dit per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan SoDa Fashion via info@sodafashion.nl, waarna verdere instructies volgen.
d. De kosten van de retourzending komen ten laste van de koper. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
e. Bij retourneren zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontbinding aan u overgemaakt worden.
f. Voor de terugbetaling wordt gebruik gemaakt van hetzelfde betaalmiddel als dat de klant heeft gebruikt bij de aankoop, tenzij de klant instemt met een andere methode. Indien u gebruik heeft gemaakt van achteraf betalen, dan hoeft u het openstaande bedrag niet meer te betalen.
g. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1: SoDa Fashion is niet aansprakelijk indien een gebrek of schade aan uw bestelling ontstaat als gevolg van oneigenlijk gebruik.
10.2: SoDa Fashion is niet aansprakelijk indien het aangegeven wasvoorschrift niet wordt nageleefd.

Artikel 11 – Klachtenregeling
11.1:
SoDa Fashion beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SoDa Fashion, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
11.3: De bij Soda Fashion ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt er door SoDa Fasion binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4: Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5: Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Soda Fashion. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
11.6: Een klacht schort de verplichtingen van SoDa Fashion niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
11.7: Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Soda Fashion, zal Soda Fashion naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12. Copyright

Op alle informatie op deze site berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoDa Fashion informatie, foto`s etc. van deze site te kopiëren, te verspreiden of anderszins in welke vorm dan ook.

0